Skip to main content
REGISTRARIAL SERVICES: REGISTRAR'S OFFICE AND STUDENT FINANCIAL SERVICES
Sénat de l’Université / Présidents honoraires English | Imprimer

Sénat de l’université

Président du Sénat : Susan Dimock, BA, MA, PhD
Vice-president du Sénat : William van Wijngaarden,  BSc, BSc (Hons), MA, PhD
Secrétaire : Harriet I. Lewis, BA, MA, LLB, of the Bar of Ontario

Présidents honoraires

Harry W. Arthurs, OC, OO, BA, LLB (Tor.), LLM (Harv.), Hon. LLD (Brock), Hon. LLD (LSUC), Hon. LLD (McG.), Hon. LLD (Montr.), Hon. LLD (Sher.), Hon. LLD (Tor.), Hon. DLitt (Leth.), FRSC, of the Bar of Ontario

H. Ian Macdonald, OC, BCom (Tor.), MA, BPhil (Oxf.), Hon. LLD (Leth.) Hon. LLD (Tor.)

Susan Mann, CM, BA, MA, PhD, Hon. LLD (C’dia), FRSC

Lorna R. Marsden, BA, PhD, Hon. LLD (New Br., Qu., Tor., Winn.)